Kuipers Tekenbureau:

Kuipers' werkwijze

Het proces voor het laten maken van een Bouwkundige Tekening:

Stap 1: Vraag een offerte aan

1.1 Neem contact op met Kuipers Tekenbureau via telefoon, e-mail of het online contactformulier om een offerte aan te vragen voor het laten maken van een bouwkundige tekening.

1.2 Geef alle relevante informatie door aan Kuipers Tekenbureau. De aard en omvang van het project, de gewenste deadline, eventuele specifieke eisen en andere details die van belang zijn.

1.3 We beoordeelen deze informatie en stel een passende offerte op. De offerte omvat de kosten voor de te leveren diensten en eventueel aanvullende voorwaarden.

1.4 Je ontvangt de offerte van Kuipers Tekenbureau. Graag vragen we om deze zorgvuldig te beoordelen. Indien nodig geven we verduidelijking of doen we eventuele aanpassingen, voordat je akkoord gaat met de samenwerking.

Stap 2: Opdrachtbevestiging en Projectplanning

2.1 Na het akkoord op de offerte stuurt Kuipers Tekenbureau een opdrachtbevestiging.  Hierin staan de details van het project, de prijs, de planning en andere relevante voorwaarden.

2.2 Ben je akkoord? Onderteken dan de opdrachtbevestiging en stuur deze terug naar Kuipers Tekenbureau.

2.3 We stellen een projectplanning op. Deze bespreken we uitvoerig. In de projectplanning staan de belangrijke mijlpalen en deadlines, evenals de benodigde samenwerking en communicatie tijdens het proces.

Stap 3: Inmeten en Schetsontwerp

3.1 In overleg plannen we een afspraak voor het inmeten van het bouwterrein of de bestaande structuur, waar de bouwtekening voor nodig is. 

3.2 Na het inmeten staren we met het maken van een schetsontwerp. Hierin worden de basisindeling en afmetingen van het bouwwerk weergegeven.

3.3 We presenteren het schetsontwerp aan jou. Indien nodig kunnen er wijzigingen worden aangebracht voor het uitwerken van het definitieve schetsontwerp.

Stap 4: Definitief Ontwerp en Technische Uitwerking

4.1 Op basis van het goedgekeurde schetsontwerp, maakt Kuipers Tekenbureau het definitieve ontwerp. Dit omvat gedetailleerde bouwtekeningen waarin alle relevante aspecten van het bouwwerk worden weergegeven. Denk aan plattegronden, gevels, doorsneden en constructiedetails.

4.2 Kuipers Tekenbureau zal tevens de benodigde technische berekeningen en specificaties uitvoeren, afhankelijk van de aard van het project. Dit kan onder andere betrekking hebben op constructieve berekeningen, bouwbesluit berekeningen of installatietechnische specificaties.

4.3 Tijdens deze fase houden we regelmatig contact, om eventuele vragen, wijzigingen of aanvullende informatie te bespreken. Dit zorgt ervoor dat het definitieve ontwerp volledig aan jouw verwachtingen zal voldoen.

Stap 5: Vergunningsaanvraag en Keuringen

5.1 Indien nodig zal Kuipers Tekenbureau de benodigde vergunningsdocumentatie voorbereiden op basis van het definitieve ontwerp. Dit omvat het opstellen van de vereiste formulieren, technische rapporten en tekeningen volgens de richtlijnen van de desbetreffende autoriteiten.

5.2 Na het voltooien van de vergunningsdocumentatie ondersteunt Kuipers Tekenbureau bij het indienen van de vergunningsaanvraag. We zullen de documentatie controleren en ervoor zorgen dat alles volledig en correct is ingevuld.

5.3 Gedurende het vergunningsproces kan het zijn dat er aanvullende informatie nodig is. We zullen nauw met jou samenwerken om eventuele verzoeken van de vergunningsautoriteiten aan te pakken en te zorgen voor een soepele afhandeling van de aanvraag.

5.4 Wanneer lokale wet- en regelgeving dit vereist, bieden we ondersteuning bij eventuele keuringen en inspecties van het bouwwerk tijdens de constructiefase. Deze keuringen en inspecties zorgen ervoor dat het bouwwerk voldoet aan de geldende voorschriften en normen.

Stap 6: Realisatie en Oplevering

6.1 Na het verkrijgen van de vereiste vergunningen en goedkeuringen, kan de bouw van het project van start gaan. Kuipers Tekenbureau kan gedurende deze fase op verzoek ondersteuning bieden bij het afstemmen van de tekeningen met de uitvoerende partijen en eventuele aanvullende technische vragen beantwoorden.

6.2 Zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid, zal Kuipers Tekenbureau een laatste inspectie uitvoeren om te verifiëren dat het bouwwerk overeenkomt met de gemaakte tekeningen en specificaties.

6.3 Na een succesvolle inspectie overhandigt Kuipers Tekenbureau de bouwkundige tekeningen en eventuele bijbehorende documentatie aan jou. Deze tekeningen kunnen worden gebruikt voor toekomstige referentie, renovaties of verdere  aanpassingen aan het bouwwerk.

Aanvullende Diensten en Nazorg.

Kuipers Tekenbureau biedt mogelijk aanvullende diensten en nazorg, afhankelijk van jouw specifieke behoeften. Dit kan onder andere omvatten:

  • Ondersteuning bij het verkrijgen van offertes van aannemers en het selecteren van een geschikte partij voor de bouwwerkzaamheden.
  • Begeleiding bij bouwvergaderingen en coördinatie tussen alle betrokken partijen.
  • Advies en assistentie bij bouwkundige vraagstukken tijdens de constructiefase.
  • Aanpassingen aan de bouwkundige tekeningen en documentatie op basis van gewijzigde behoeften of voorschriften.

We staan klaar om je gedurende het gehele proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat jouw project soepel verloopt en voldoet aan jouw verwachtingen en de geldende normen.